Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele

godz. 07:30
godz. 08:45 (w Myślniewie)
godz. 10:00
godz. 11:15
godz. 19:00

Msze święte w dni powszednie

godz. 19:00