Kapłani parafii w Kobylej Górze

W dokumentach zachowały się imiona i nazwiska następujących kapłanów, którzy na przestrzeni wieków pełnili w parafii posługę duszpasterską:
 • ks. Jakub - około 1430 r.,
 • ks. Jan Henczel (Molerski) - 1438,
 • ks. Błażej - 1479,
 • ks. Maciej Wiertelowic - 1635,
 • ks. Bartłomiej Urbański - 1651,
 • ks. Szymon Dominik z Mąkoszyc - 1670,
 • ks. Walenty Koziński - 1680,
 • ks. Stanisław Jarczewski - 1694,
 • ks. Michał Piątkowicz - 1712,
 • ks. Tomasz Michał Możdzianowski - 1725,
 • ks. Michał Bobrownicki - 1757,
 • ks. Ignacy Hanke - proboszcz w latach 1819-1865,
 • ks. Józef Cyriak-Tomaszewski - wikariusz w latach 1863-1865,
 • ks. Józef Wawrowski - komendarz w latach 1865-1886,
 • ks. Wojciech Grzybowski - komendarz w latach 1886-1887,
 • ks. Antoni Szews - komendarz w latach 1887-1889,
 • ks. Tomasz Muszyński - komendarz w latach 1889-1895,
 • ks. Wincenty Mierzyński - administrator w latach 1895-1897,
 • ks. Stefan Suchowiak - komendarz w latach 1897-1898,
 • ks. Kazimierz Lorecki - komendarz w latach 1898-1904,
 • ks. Władysław Schmidt - proboszcz w latach 1904-1918,
 • ks. dr Jan Kąkolewski - administrator w latach 1919-1925,
 • ks. Piotr Kowalczyk - proboszcz w latach 1926-1945,
 • ks. kanonik kapituły ołyckiej Jan Markul - proboszcz w latach 1946-1970,
  • ks. Cyprian Stochaj - wikariusz w latach 1958-1961,
  • ks. Michał Litkowski - wikariusz w 1961,
  • ks. Idzi Strugała - wikariusz w latach 1961-1964,
  • ks. Czesław Świerkowski - wikariusz w latach 1964-1966,
  • ks. Roman Faltin - wikariusz w latach 1966-1969,
 • ks. Alfons Wesołowski - wikariusz w latach 1969-1970,proboszcz w latach 1970-1973,
 • ks. kanonik Jan Matysiak - proboszcz w latach 1973-2008, dziekan dekanatu ostrzeszowskiego w latach 1997-2008 (pierwszy dziekan w Kobylej Górze),
  • diakon Roman Sroczyński - 1992-1993,
  • diakon Arkadiusz Wieczorek - 1993-1994,
  • ks. Tomasz Kaczmarek - wikariusz w latach 1994-1999,
  • ks. Grzegorz Nickiel - wikariusz w latach 1999-2002,
  • ks. Jarosław Kołodziejczak - wikariusz w latach 2002-2006,
  • ks. Michał Będzieszak - wikariusz w latach 2008-2012,
 • ks. kanonik Tomasz Dereziński - proboszcz od 01.09.2008 r
  • ks. Piotr Marciniszyn - wikariusz w latach 2008 - 2012,
  • ks. Tomasz Jeż - wikariusz od 2012 r.
Parafia również może poszczycić się dość liczną grupą księży, którzy z niej wyszli. Na temat powołań sprzed XX wieku nie posiadamy informacji. Być może w ogóle ich nie było, co wiązać się mogło z ówczesnym ubóstwem tutejszej ludności a przez to z brakiem środków materialnych na kształcenie. Natomiast dość liczne powołania pojawiły się w drugiej połowie ubiegłego wieku. Księżą pochodzący z parafii:
 • ks. Mieczysław Muszyński - święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934 r. w Ajaccio na Korsyce;
 • ks. prałat Jan Śliwański - święcenia kapłańskie przyjął w 1958, proboszcz w Hamburgu;
 • ks. kanonik prof. dr hab. Antoni Lewek - święcenia kapłańskie przyjął w 1963, wykładowca na Uniwersytecie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • ks. Józef Poszwa - święcenia kapłańskie przyjął w 1964, Chrystusowiec,prowincjał w Kurytybie w Brazylii;
 • ks. dr Józef Bakalarz - święcenia kapłańskie przyjął w 1964;
 • ks. kanonik Zdzisław Dolata - święcenia kapłańskie przyjął w 1970;
 • ks. prof. Edward Nawrot - święcenia kapłańskie przyjął w 1971, proboszcz w parafii Poznań-Kiekrz, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor publikacji książkowych dotyczących parafii kobylogórskiej i dekanatu ostrzeszowskiego, zmarł w 2005 r.;
 • ks. Piotr Poszwa - wyświęcony w 1981, Chrystusowiec pracuje w Brazylii.
 • Ponadto w parafii kobylogórskiej urodził się i spędził dzieciństwo ks. Hieronim Muczek, święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r.